loader

Tư vấn chuyển đổi

Chúng tôi thực hiện các đánh giá và phân tích thực trạng, từ đó đề xuất các biện pháp với lộ trình chuyển đổi cho doanh nghiệp.

 • Đánh giá và phân tích hiện trạng
 • Thiết lập quy trình chuyển đổi phù hợp
 • Tư vấn giải pháp và công nghệ
 • Đánh giá hiệu quả chuyển đổi và điều chỉnh

Phân tích giải pháp

Để áp dụng giải pháp xanh cho một đơn vị/ doanh nghiệp, cần có lộ trình phù hợp để tối ưu hoá, tránh việc áp dụng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

 • Phân tích chi phí
 • Phân tích nguồn lực
 • Thiết lập lộ trình áp dụng
 • Đánh giá hiệu quả

Triển khai nghiên cứu

Bên cạnh việc bảo vệ môi trường thì các giải pháp cũng cần quan tâm đến sự phát triển của kinh tế để giải pháp trở nên thực sự lâu bền.

 • Sản xuất thực phẩm bền vững
 • Giải pháp xanh
 • Thu carbon
 • Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn
hãy đồng hành

Phát triển vì mục tiêu bền vững

Tối ưu hoá và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và bảo vệ môi trường là một cách tiếp cận trong khái niệm kinh tế tuần hoàn

Tối ưu hóa sử dụng năng lượng và giảm thiểu khả năng tạo ra rác từ sản xuất.

Tìm các giải pháp giảm phát thải, nhất là rác thải và tối ưu hóa quá trình xử lý rác.

Đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức không gây tác động xấu đến môi trường.

Đạt được chứng nhận xanh sẽ giúp doanh nghiệp/tổ chức tăng cường uy tín và nổi bật trên thị trường

Dịch vụ

Cung cấp các giải pháp thích ứng bền vững

Các dịch vụ xanh là giúp doanh nghiệp và cá nhân tối ưu hoá hoạt động sản xuất, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và tạo ra một môi trường sống xanh hơn cho tương lai.

Chứng nhận

Khách hàng nói gì?