loader

Cùng các đối tác tạo nên giá trị bền vững

Mở rộng kết nối và tích cực cùng đối tác thực hiện các đóng góp cho xã hội trong chuyển đổi xanh hướng đến khái niệm kinh tế tuần hoàn, chúng tôi kiến tạo những giá trị vững bền.

Trại hè Kinh tế tuần hoàn 2023 là chương trình được thực hiện bởi Green Hero – Quỹ Bảo tồn. Đây là dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” và thiết lập một quỹ cộng đồng như một nguồn tài chính bền vững cho các tổ chức xã hội địa phương (CSOs) hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Đơn vị tài trợ là Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Green Việt, Viện GSI (Đức). Chủ đề của chương trình là “Áp dụng Kinh tế Tuần hoàn trong mô hình kinh doanh giải quyết vấn đề rác thải” với mục tiêu nâng cao nhận thức và hiểu biết của thanh thiếu niên về bảo vệ môi trường thông qua một lăng kính mới – Kinh tế Tuần hoàn và lan toả tinh thần đến thanh thiếu niên và cộng đồng, từ đó truyền cảm hứng và làm tiền đề cho các hoạt động, định hướng phát triển nghề nghiệp.

Chương trình thu hút thanh thiếu niên từ 16 – 22 tuổi (sinh năm 2007-2001) có hứng thú và mong muốn tìm hiểu thêm về Kinh tếTuần hoàn và Phát triển Bền vững. Với mong muốn xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững giảm thiểu rác thải và ứng dụng Kinh tế Tuần hoàn và có nguyện vọng phát triển sáng kiến cộng đồng giúp giải quyết vấn đề về môi trường.

Chương trình gồm các hoạt động đào tạo trực tiếp và hướng dẫn trong 03 ngày 08, 09, 10/7.