loader

Được thực hiện hoặc hỗ trợ bởi CEE Group

Các nhà khoa học trong nhóm chúng tôi luôn cởi mở trong trao đổi và giao lưu học thuật. Chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ trong lĩnh vực Hóa học Vật liệu và Xúc tác. Hãy liên hệ với chúng tôi về yêu cầu của quý vị.

  • Category : Luận án, luận văn

Ngày 13/12/2019, NCS Nguyễn Trùng Dương đã hoàn tất bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp nhà nước. Luận án của TS Nguyễn Trung Dương được thực hiện có sự trợ giúp đắc lực của các nhà khoa học CEE Group.

Tác giả đã xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo thành công TiO2 có cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt và phương pháp sử dụng axit Sulfuric. Vật liệu TiO2 nano tổng hợp được bằng phương pháp siêu âm – thủy nhiệt có dạng thanh nano và có dạng hình cầu đối với phương pháp sử dụng axit sulfuric với kích thước từ vài nm đến vài chục nm. + Giải thích cơ chế phát quang của các tâm đất hiếm (Eu3+, Sm3+) khi pha tạp vào nền mạng TiO2 nano. Khẳng định sự phát quang của ion Eu3+ trong mẫu TiO2: Eu3+ được hình thành chủ yếu do các ion Eu3+ phân bố ở bề mặt của các hạt tinh thể TiO2. Cường độ bức xạ tăng khi nồng độ ion Eu3+ tăng trong khoảng 1 – 15% mol. Ngược lại, sự phát quang của ion Sm3+ trong mẫu TiO2: Sm3+ chủ yếu do bức xạ của ion Sm3+ khi chúng thay thế ion Ti4+ trong mạng tinh thể TiO2: Sm3+. Cường độ bức xạ đạt cực đại ứng với nồng độ ion Sm3+ là 1% mol và giảm mạnh khi nồng độ tăng.

+ Sử dụng phần mềm Material Studio để mô phỏng cấu trúc vùng năng lượng của TiO2 có cấu trúc anarase và rutile, TiO2 pha tạp các ion đất hiếm hóa trị 3 (Eu3+, Sm3+) với các thông số cấu trúc tinh thể xác định từ thực nghiệm. Kết quả cho thấy, khi pha tạp các ion đất hiếm, độ rộng vùng cấm của mẫu TiO2 giảm và phù hợp với thực nghiệm. Khả năng quang xúc tác của TiO2 pha tạp Sm3+ tốt hơn của TiO2 pha tạp Eu3+và tốt hơn mẫu TiO2 không pha tạp. Đây là những kết quả quan trọng nhằm định hướng triển khai các ứng dụng của vật liệu TiO2 nano vào lĩnh vực môi trường.