loader

Cùng các đối tác tạo nên giá trị bền vững

Mở rộng kết nối và tích cực cùng đối tác thực hiện các đóng góp cho xã hội trong chuyển đổi xanh hướng đến khái niệm kinh tế tuần hoàn, chúng tôi kiến tạo những giá trị vững bền.

Nghiên cứu xuất phát từ tình yêu quy hương và ký ức về một xã Hồng Vân xưa với nhiều thảo mộc khắp các vườn nhà, có giếng làng từng được bảo tồn qua nhiều đời và đình làng thể hiện minh triết quan hệ ứng xử xã hội và thu xếp kinh tế xuất sắc.

Các nhà khoa học cung cấp các thông tin liên quan, lý giải tình huống mà người dân đang rơi vào kết hợp cung cấp sách khoa học, bài báo khoa học được tóm tắt, giảng giải dễ hiểu, mộc mạc, thú vị, có thể thành các bài thơ lục bát như ca dao, tranh ảnh phong cách dân gian (trưng bày ở thư viện cộng đồng)

Cùng người dân thảo luận, đưa sáng kiến từ cả phía người dân, cán bộ xã sử dụng các thông tin khoa học đã trao đổi đưa ra các giải pháp ngắn hạn – trung hạn – dài hạn khác nhau.