loader

Cùng các đối tác tạo nên giá trị bền vững

Mở rộng kết nối và tích cực cùng đối tác thực hiện các đóng góp cho xã hội trong chuyển đổi xanh hướng đến khái niệm kinh tế tuần hoàn, chúng tôi kiến tạo những giá trị vững bền.

Hoạt động thử nghiệm xe máy điện dành cho người giao hàng (shipper) sẽ giúp chính quyền địa phương có những bằng chứng rõ nét về hiệu quả kinh tế cũng như bảo vệ môi trường khi chuyển đổi từ xe máy dùng xăng sang xe máy điện trong lĩnh vực giao vận, từ đó có căn cứ để đưa ra các chính sách hỗ trợ hạ tầng giao thông cho xe máy điện, góp phần xây dựng hình ảnh Huế “xanh” và tăng trưởng bền vững”. Chương trình là một điển hình về kết nối các giải pháp và nguồn lực, bao gồm doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xe điện cho nhóm shippers để phát triển thành phố Huế theo hướng đô thị thông minh và có lượng phát thải carbon thấp.