loader

Trại hè Kinh tế tuần hoàn 2023 là chương trình được thực hiện bởi Green Hero – Quỹ Bảo tồn. Đây là dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” và thiết […]

Nghiên cứu xuất phát từ tình yêu quy hương và ký ức về một xã Hồng Vân xưa với nhiều thảo mộc khắp các vườn nhà, có giếng làng từng được bảo tồn qua nhiều đời và đình làng thể hiện minh triết quan hệ ứng xử xã hội và thu xếp kinh tế xuất [...]
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, với nhu cầu về phát triển bền vững theo định hướng của tinh, một mạng lưới kinh tế tuần hoàn đã được thiết lập để kết nối các bên liên quan trong giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển kinh tế. Trong mạng lưới này, các nhà [...]