loader
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, với nhu cầu về phát triển bền vững theo định hướng của tinh, một mạng lưới kinh tế tuần hoàn đã được thiết lập để kết nối các bên liên quan trong giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển kinh tế. Trong mạng lưới này, các nhà [...]