loader
Expert Team

Our Advisory Teams

Leadership

Our Advisory Teams

#0

Tiến sĩ Lê Đại Vương

Lê Đại Vương đạt học vị Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn tại Đại học Huế năm 2015. Anh đã xuất bản thành công nhiều công bố khoa học tại các tạp chí quốc tế cũng như sách khoa học. Anh nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu nano ứng dụng trong nông nghiệp, xử lý môi trường và vật liệu gốm điện tử trong siêu âm, cảm biến.

#1

Tiến sĩ Đào Anh Quang

Đào Anh Quang đạt học vị Tiến sỹ chuyên ngành Hóa học vật liệu và Hóa lý năm 2015 tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Huazhong (HUST), Trung Quốc. Tốt nghiệp Cử nhân (2006) và Thạc sỹ (2009) tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam. Các nghiên cứu khoa học chủ yếu ở trong lĩnh vực vật liệu xúc tác ứng dụng trong xử lý môi trường, cảm biến sinh học điện hóa và chuyển hóa năng lượng mặt trời.