loader

Thích ứng và giảm phát thải

Phát triển kỹ năng thích ứng biến đổi khí hậu cho người làm việc trong các tổ chức/doanh nghiệp là một trong những yếu tố then chốt để chuyển đổi xanh trong xu hướng toàn cầu. Bên cạnh đó, lãnh đạo của tổ chức/doanh nghiệp cần vạch ra các chiến lược thiết kế và đổi mới để có thể nâng cao khả năng thích ứng lâu dài của tổ chức và ngành nghề. Nâng cao kỹ năng xanh giúp điều chỉnh mô hình kinh doanh theo hướng bền vững và có lợi nhuận để có giá trị lâu dài và thúc đẩy sự thay đổi hướng tới một tương lai không phát thải.

Các khoá học về kỹ năng chuyển đổi xanh giải phóng tiềm năng của người tham gia để tạo nên những tác động tích cực. Người tham gia khoá học sẽ phát triển các kỹ năng, sự tự tin và tạo mạng lưới để dẫn dắt sự thay đổi trong lĩnh vực, tổ chức và phạm vi ảnh hưởng của mình nhằm tạo ra những đóng góp có ích cho xã hội bền vững. Thay đổi phi thường xảy ra khi các cá nhân đam mê và đầy cảm hứng chia sẻ mục đích chung để tạo ra tác động có ý nghĩa vì lợi ích tập thể.

Biến đổi khí hậu với tổ chức

Khám phá tác động và sự phụ thuộc của xã hội, nền kinh tế toàn cầu và doanh nghiệp/tổ chức trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Câu chuyện thành công về giảm khí thải carbon

Khám phá các ví dụ về thành công trong việc chuyển đổi từ nền kinh tế sử dụng nhiều carbon sang nền kinh tế phát thải bằng không.

Tầm nhìn về một tương lai không phát thải

Hình dung về tổ chức/doanh nghiệp trong một tương lai thịnh vượng, không phát thải và những cột mốc quan trọng để đạt được điều đó

Đổi mới sáng tạo và thiết kế cho một thế kỷ 21 không phát thải

Hiểu lý do tại sao đổi mới carbon thấp đòi hỏi phải thay đổi cách thức phát triển nền kinh tế.

Sự cần thiết phải tái cơ cấu

Khám phá những rủi ro và cơ hội khi hệ thống của doanh nghiệp/tổ chức được tái cơ cấu.

Dẫn đầu thay đổi và ứng phó với những biến động

Năng lực lãnh đạo cần thiết để khuyến khích những người chiến thắng và cho phép những người còn lại được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi không phát thải

Hợp tác và dẫn đầu chuyển đối phát thải ròng bằng không

Khám phá tầm quan trọng của chính sách và quan hệ đối tác bên ngoài các hoạt động thông thường trong chiến lược giảm phát thải về không.

Vai trò cá nhân trong dẫn dắt chuyển đổi

Xác định vai trò của mỗi cá nhân, dự báo các rào cản và sự hỗ trợ để dẫn dắt quá trình thay đổi một cách hiệu quả.