loader
Bạn có biết Kenya và các nước châu Phi khác đã rất tận dụng nhiều cơ hội liên quan đến sự phổ biến nhanh chóng của điện thoại di động? Và một điều khác nữa họ đã làm rất tốt đó là sự phổ biến pin mặt trời. Ở Kenya, hơn 80% dân số trưởng [...]