loader

Nỗ lực loại bỏ triệt hạ rác thải nhựa ở Australia là một phần quan trọng của nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm nhựa lên môi trường và sức kháng. Australia đã đưa ra một loạt các biện pháp và chính sách để đối phó với vấn đề này. […]