loader

Chương trình thử nghiệm
xe máy điện giao hàng dành cho shipper

Chương trình được khởi động sáng ngày 05/3/2023 tại Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Vì một thành phố Huế “xanh” và tăng trưởng bền vững

Hoạt động thử nghiệm xe máy điện dành cho người giao hàng (shipper) sẽ giúp chính quyền địa phương có những bằng chứng rõ nét về hiệu quả kinh tế cũng như bảo vệ môi trường khi chuyển đổi từ xe máy dùng xăng sang xe máy điện trong lĩnh vực giao vận, từ đó có căn cứ để đưa ra các chính sách hỗ trợ hạ tầng giao thông cho xe máy điện, góp phần xây dựng hình ảnh Huế “xanh” và tăng trưởng bền vững”.
Chương trình cam kết đồng hành với Thành phố Huế trong việc ứng dụng đổi mới sáng tạo, kết nối các giải pháp và nguồn lực, bao gồm doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xe điện cho nhóm shippers để phát triển thành phố Huế theo hướng đô thị thông minh và có lượng phát thải carbon thấp.

Chuỗi hoạt động xanh

Lễ khởi động Chương trình thử nghiệm xe máy điện giao hàng dành cho shipper nằm trong chuỗi chương trình thử nghiệm những chính sách thúc đẩy hướng đến Cam kết bước ngoặt của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Biến đổi khí hậu (COP26) đưa mức phát thải ròng bằng “0” vào 2050. Chương trình còn cho người dân nhận thức được các mối đe dọa của biến đổi khí hậu cũng như những lợi ích phát triển đáng kể gắn liền với việc thực hiện các dự án, chương trình thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế xanh và tuần hoàn để phát triển bền vững.

Bằng các khảo sát thử nghiệm, chúng tôi mong muốn mang lại cái nhìn khách quan về sự chuyển đổi phương tiện dùng xăng sang dùng điện tại thành phố Huế về cả lợi ích kinh tế lẫn lợi ích môi trường

Quang

TS. Đào Anh Quang

Chuyên gia dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *