loader

Năm 2020, tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu tuần hoàn của EU (gọi tắt là tỷ lệ tuần hoàn) đạt 12,8%. Điều này có nghĩa là gần 13% nguồn nguyên liệu được sử dụng ở EU đến từ các vật liệu được tái chế. Đây là thông tin được công bố từ dữ liệu về tỷ lệ sử dụng vật liệu tuần hoàn do Eurostat công bố.

Tăng tỷ trọng tuần hoàn nguyên vật liệu

Tỷ lệ tuần hoàn là tỷ lệ tài nguyên vật liệu được sử dụng từ vật liệu phế thải được tái chế, do đó tiết kiệm được việc khai thác nguyên liệu thô sơ cấp. Tỷ lệ tuần hoàn là một phần trong khuôn khổ giám sát của EU về nền kinh tế tuần hoàn. So với năm 2019, tỷ lệ tuần hoàn tăng 0,8 điểm phần trăm (pp). Tỷ lệ này đã duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định kể từ năm 2004 (8,3%), năm đầu tiên mà dữ liệu được thu thập.

Nguồn dữ liệu: env_ac_cur

Vào năm 2020, quốc gia có tỷ lệ tuần hoàn cao nhất là Hà Lan (31%), tiếp theo là Bỉ (23%) và Pháp (22%). Tỷ lệ thấp nhất được ghi nhận ở Romania (1%), tiếp theo là Ireland và Bồ Đào Nha (đều 2%). Sự khác biệt về tỷ lệ tuần hoàn giữa các Quốc gia Thành viên không chỉ dựa trên khối lượng tái chế của mỗi quốc gia mà còn dựa trên các yếu tố cấu trúc trong nền kinh tế quốc gia.

Tùy thuộc vào loại vật liệu chính, tỷ lệ tuần hoàn cũng có một số khác biệt đáng kể, nhưng có sự gia tăng nhỏ ở cả 4 loại. Năm 2020, tỷ lệ tuần hoàn đối với kim loại là 25% (+0,7 so với 2019), đối với khoáng sản phi kim loại (bao gồm cả thủy tinh) 16% (+0,7), sinh khối (bao gồm giấy, gỗ, khăn giấy, v.v.) 10 % (+0,2) và nhiên liệu hóa thạch 3% (+0,5).

Các thông tin liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *