loader

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) 2016, các mục tiêu về lượng xe điện của Đan Mạch là tham vọng nhất trong số 14 quốc gia hiện có tỷ lệ xe dùng điện sạc cao.

Giống như nhiều quốc gia khác, Đan Mạch cũng đã triển khai các chương trình nghiên cứu mở rộng để phát triển pin và phương tiện, đồng thời giới thiệu các thử nghiệm thực địa để kiểm tra công nghệ và khám phá các giải pháp di động cũng như mô hình kinh doanh. Chính phủ Đan Mạch đã khởi xướng một số chương trình và dự án kể từ năm 2009, chẳng hạn như các khu vực thí điểm về phương tiện di chuyển bằng điện và tạo ra các ‘điển hình về phương tiện di chuyển bằng điện’, nhằm mục đích giúp Đan Mạch đạt được mục tiêu tự đặt ra là trở thành quốc gia hàng đầu thị trường cho di động điện. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã trở nên tích cực trong việc thúc đẩy di chuyển bằng điện.

Vai trò của chính quyền và cộng đồng

Việc áp dụng phương tiện giao thông điện dựa trên các yếu tố chính trị và kinh tế của chính quyền thành phố hoặc chính quyền địa phương được coi là một bước quan trọng để phổ biến rộng rãi các phương tiện điện cho mục đích sử dụng cá nhân. Các đô thị địa phương ở Đan Mạch có ảnh hưởng đáng kể đến việc phổ biến xe điện, ngoài các chính sách của chính phủ. Các phương tiện điện công cộng thường di chuyển quanh khu vực địa phương và luôn nổi bật. Chính quyền nhiều địa phương cũng có công cụ kích cầu xe điện. Ngoài ra, nhận thức về phương tiện giao thông điện và các công cụ địa phương để kích thích phương tiện giao thông điện cũng đã có nhiều thay đổi. Các biện pháp chính sách có tác động đáng kể đến số lượng xe điện bao gồm: cơ sở hạ tầng sạc điện trong không gian công cộng và trợ cấp mua xe điện.

Chương trình nghị sự

Tất cả các đô thị trên khắp Đan Mạch đều có chương trình nghị sự về chính sách thích ứng biến đổi khí hậu. Việc mua sắm phương tiện giao thông điện phù hợp với chương trình nghị sự này trong thúc đẩy giao thông bền vững. Một dự án được mở cho các công ty, hiệp hội, thành phố và khu vực, từ đó các đô thị đã tận dụng lợi thế của dự án này để thúc đẩy thay thế phương tiện nhiên liệu xăng.

Trạm sạc điện tại điểm đỗ xe trong khu dân cư
Bảng hướng dẫn bãi đỗ xe dành cho xe điện

Nghiên cứu khoa học

Để bổ sung cho các nghiên cứu khác tập trung chủ yếu vào giải quyết các rào cản kỹ thuật và tài chính. Các nghiên cứu khoa học kỹ thuật – xã hội trong đó tích hợp các khía cạnh kỹ thuật với khoa học xã hội hoặc quan điểm hành vi, đã được đưa ra như một phương pháp quan trọng hiệu quả để tạo thay đổi cho hệ thống giao thông. Có thể thấy, nhiều nỗ lực khám phá đã tìm ra lý do và phương thức căn bản thúc đẩy lộ trình ra quyết định về việc sử dụng xe điện ở các đô thị của Đan Mạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *