loader

Dù hết sức tránh nhưng túi nhựa và bao bì nhựa vẫn được sử dụng vì chúng nhẹ và có tác dụng bảo vệ đối với thực phẩm và hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Làm thế nào để có giải pháp tốt để chúng không trở thành rác thải nhựa? Drop-off Directory là một dự án đưa ra giải pháp tốt cho vấn đề này?

Thách thức rác thải nhựa từ bao bì và giải pháp

Mặc dù màng nhựa có thể sử dụng như phương pháp đóng gói hiệu quả, nhưng nó có thể tạo ra những thách thức đáng kể cho quá trình làm phân compost từ rác thải, đồng thời cũng rất lãng phí nếu chúng trở thành rác thải. Rất may tại Hoa Kỳ, nhiều cửa hàng tạp hóa và nhà bán lẻ và một số cộng đồng dân cư đã cung cấp các thùng thu gom. Cụ thể để túi và màng nhựa được thu và tái chế riêng biệt với các vật liệu có thể tái chế khác. Giữ cho vật liệu sạch sẽ và khô ráo sẽ giúp thuận tiện cho việc thu hồi và sử dụng để tái chế thành các sản phẩm mới, chẳng như gỗ công nghiệp.

Website BagandFilmRecycling.org đã được lập ra để hỗ trợ việc xử lý phim sau tiêu dùng một cách có trách nhiệm hơn. Thông qua thông tin tốt hơn, công cụ này đưa ra giải pháp hỗ trợ các quyết định tốt hơn và nhiều hành động hơn cho 3R: Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế.

Drop-off Directory được vận hành bởi tập đoàn Stina cung cấp thông tin về các địa điểm thu gom đối với túi nhựa, màng bọc cũng như thông tin về loại vật phẩm khác mà các nhà tái chế chấp nhận từ các địa điểm thu gom này. Nó cũng phục vụ để cung cấp một chu trình phản hồi giữa khách hàng, nhà bán lẻ, nhà tái chế và nhà sản xuất. Dựa vào sự tham gia của nhà bán lẻ và thông tin từ cộng đồng, Drop-off Directory luôn được cập nhật một cách chính xác các địa điểm thu gom vật liệu để tái chế.

Để duy trì hoạt động của công cụ này, Stina được các nhà sản xuất phim tài trợ cũng như cung cấp thông tin trả lời các câu hỏi thắc mắc từ khách hàng. Các nhà tái chế cung cấp thông tin hướng dẫn về những gì được chấp nhận để sử dụng cho quá trình tái chế. Stina cũng tham khảo các tổ chức (ví dụ: Hiệp hội các nhà tái chế nhựa và Viện công nghiệp tái chế phế liệu) để có các hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế để tái chế và thông số kỹ thuật của các gói hàng. Stina tham gia với các ủy ban khác nhau để hướng tới việc hài hòa hóa thông tin tái chế và cam kết hợp tác và trung lập trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *