loader

Du lịch sinh thái là du lịch có trách nhiệm với môi trường đến các khu vực tự nhiên có đa dạng sinh học phong phú, để thưởng ngoạn và nghiên cứu thiên nhiên.

Cơ hội cho phát triển du lịch bền vững

Đa dạng sinh học phong phú và các hệ sinh thái nguyên vẹn thu hút ngày càng nhiều khách du lịch sinh thái, và điều này mang lại việc làm và cơ hội học tập cho cộng đồng địa phương đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học. Du lịch sinh thái thúc đẩy bảo tồn, có tác động du khách thấp và cung cấp cho sự tham gia kinh tế xã hội tích cực có lợi của người dân địa phương. Ở tỉnh Madre de Dios của Peru, hai thị trấn đã chọn những con đường phát triển rất khác nhau: một thị trấn phát triển dựa trên du lịch sinh thái, thị trấn kia dựa vào khai thác vàng thủ công. Ngày nay, thị trấn du lịch sinh thái là một cộng đồng xanh, thịnh vượng với những gia đình khỏe mạnh sống và làm việc trong ngành. Phần còn lại là trung tâm khai thác trái phép, và kết quả là đất hoang góp phần gây ra bệnh tật và nghèo đói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *