loader

Điều gì xảy ra với chai nước khi nó được dùng hết? Ngày càng có nhiều chai nước được tái chế, nhưng cũng ngày càng nhiều chai vẫn bị thải ra bãi rác, hoặc thải ra môi trường.

Hãy hiệu quả tối đa

Hạn chế sử dụng vẫn là cách tốt nhất, hãy kiểm tra danh sách các sản phẩm và dịch vụ bạn đã và đang sử dụng và xem xét những loại chất thải nào đang được tạo ra và điều gì sẽ xảy ra với nó. Chúng ta đều có thể bắt đầu để giảm lượng chất thải bằng cách giảm việc sử dụng những sản phầm, dịch vụ không cần thiết, và nếu phải sử dụng thì tăng cường tái sử dụng và tái chế.

Hãy nhớ rằng các bước đi nhỏ đều hiệu quả! Nói không với túi ni lông ở chợ và sử dụng túi được chuẩn bị  trước. Bắt đầu với việc suy nghĩ lại mỗi khi bạn mua sản phẩm mới, nếu thật sự cần thiết phải mua thì hãy bắt đầu yêu cầu các sản phẩm xanh. Người tiêu dùng có quyền lực to lớn, nếu chúng ta quyết định không mua những sản phẩm có hại cho con người và môi trường, các nhà sản xuất sẽ thay đổi sản phẩm và cách thức sản xuất của họ! Bằng cách này, người tiêu dùng có thể thúc đẩy – và hỗ trợ – sự phát triển sáng tạo và bền vững trong các nhà sản xuất kinh doanh tư nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *