loader

Đổi mới ở ngay ngôi nhà của bạn? Tại sao không! Tìm những cách mới để tái sử dụng “rác thải” của bạn hoặc tìm cách giảm tiêu thụ năng lượng thông qua tăng cường thông gió tự nhiên và sử dụng ánh sáng tự nhiên tốt hơn. Mỗi một sự đổi mới đều mang lại hiệu quả.

Xem xét để đổi mới

Tạo ra một ứng dụng mới từ chai nhựa, bóng đèn chai nhựa chẳng hạn. Hoặc tối ưu hoá lượng rác thải hữu cơ thành phân compost dùng cho cây xanh quanh nhà. Hoặc sử dụng các loại rác thải từ trái cây hỏng để lên men thành nước rửa chén bát. Tất cả các sự sáng tạo đều mang lại ý nghĩa tích cực cho môi trường và cho chính gia đình bạn.

Bắt đầu suy nghĩ! Sử dụng trí tưởng tượng của bạn! Xác định “các vấn đề” và cơ hội, đồng thời thảo luận với gia đình bạn về cách mọi thứ có thể thay đổi. Hãy nhớ bao gồm tất cả mọi người trong gia đình, người già nhìn thấy một số thứ, trẻ em nhìn thấy những thứ khác (và trẻ em thường ít bị hạn chế hơn trong suy nghĩ, ít bị gánh nặng bởi kinh nghiệm và công việc kinh doanh như cách suy nghĩ thông thường)! Ngoài ra, phụ nữ và nam giới có thể có quan điểm rất khác nhau về những gì có thể và nên làm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *