loader

Hầu hết các hoạt động của con người đều gây phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đây là thực tế mà chúng ta cần nhìn nhận qua phân tích một cách hệ thống. Giảm thiểu phát thải cần sự chung tay của tất cả mọi người từ những hành động nhỏ nhất.

Một chai nước

Hãy xem xét một chai nước, mỗi bước trong vòng đời của cái chai đó đều gây ra một số phát thải: khai thác và vận chuyển dầu được sử dụng để làm chai, chính quá trình sản xuất chai, khai thác nước, đóng gói và vận chuyển chai đến cửa hàng, và thậm chí cả việc thải bỏ nó, ngoài ra còn tùy thuộc vào những gì xảy ra với nó sau đó. Một chai nước – cũng như hầu hết các sản phẩm chúng ta đang sử dụng – đều bao gồm việc tiêu thụ năng lượng. Phải mất một số năng lượng để tạo ra nó, và để đưa nó đến tay bạn.

Để tránh nhiệt độ trung bình của thế giới tăng hơn 2 độ đã được thỏa thuận tại Paris vào năm 2015, trung bình mỗi người trên thế giới không nên thải ra hơn 2 tấn CO2 mỗi năm.

Muốn biết lượng phát thải của bạn và gia đình bạn?

  1. Hãy cố gắng lập danh sách các sản phẩm (đồ gia dụng, quần áo, chai nhựa, các sản phẩm thực phẩm quan trọng nhất) và dịch vụ quan trọng (phương tiện giao thông, điện…) mà bạn sử dụng/mua thường xuyên.
  2. Bạn nghĩ cái nào gây ra nhiều khí thải nhất?
  3. Bạn có thể giảm (hoặc thay thế) việc sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ đó không?
  4. Quyết định ba điều bạn sẽ thay đổi để giảm phát thải khí nhà kính và chia sẻ ý tưởng của bạn với gia đình và đồng nghiệp.

Để có được bức tranh sơ bộ về lượng khí thải bạn đang thải ra và so sánh với mức trung bình của quốc gia và thế giới, hãy thử tính toán lượng khí thải carbon của bạn. Dấu chân carbon thường được thể hiện bằng tấn CO2 thải ra mỗi năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *