loader

Vào tháng 9 năm 2015, các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và thông qua chương trình nghị sự phát triển mới sau năm 2015. Trong chương trình nghị sự, các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đã được đề cập.

Hội đồng đã nhất trí về 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu (SDGs) mới và thông điệp vừa đáng khích lệ vừa là lời cảnh tỉnh nghiêm túc (điều 50)

Chúng ta có thể là thế hệ đầu tiên thành công trong việc xóa đói giảm nghèo; cũng như chúng ta có thể là người cuối cùng có cơ hội cứu hành tinh.

17 SDGs

Tầm nhìn của Mục tiêu phát triển bền vững

Chúng ta hình dung ra một thế giới trong đó mọi quốc gia đều được hưởng sự tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện và bền vững cũng như việc làm bền vững cho tất cả mọi người. Một thế giới trong đó các mô hình tiêu dùng và sản xuất cũng như việc sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên – từ không khí đến đất liền, từ sông, hồ và tầng ngậm nước đến đại dương và biển – đều bền vững. Một trong số đó là nền dân chủ, sự quản trị tốt và pháp quyền, cũng như môi trường thuận lợi ở cấp quốc gia và quốc tế, đó đều là thiết yếu cho sự phát triển bền vững, bao gồm tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo. nạn đói. Bên cạnh đó là sự phát triển và ứng dụng công nghệ nhạy bén với khí hậu, tôn trọng đa dạng sinh học và có khả năng phục hồi. Một điều không thể thiếu là con người sống hài hòa với thiên nhiên và trong đó động vật hoang dã và các loài sinh vật khác được bảo vệ.

Mục tiêu tham vọng

Chương trình nghị sự mới là một chương trình nghị sự toàn cầu và đề cập đến tất cả các quốc gia trên hành tinh của chúng ta. Nó cực kỳ tham vọng – nhưng các nhà lãnh đạo thế giới từ 193 quốc gia đã nhất trí nhất trí về nó và điều này mang lại hy vọng rằng chương trình nghị sự sẽ tiến triển và dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn – và xanh hơn nhiều.

Các mục tiêu

Mỗi một mục tiêu trong số 17 mục tiêu có một số tiêu chí cụ thể. Cần phải hiểu rõ các tiêu chí cụ thể này giúp ta hiểu được độ sâu của các mục tiêu. Ta có thể tìm thấy các mục tiêu và tiêu chí trong thỏa thuận đã được ban hành năm 2015, các điểm trên cũng được công bố trên trang web của Liên Hợp Quốc . Ở đây có mối liên hệ giữa tăng trưởng xanh và SDGs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *