loader

Biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan và điều này đe dọa con người, sinh kế và cơ sở hạ tầng, yêu cầu sự thay đổi để thích ứng.

Gia tăng dân số kết hợp với gia tăng sự khan hiếm tài nguyên, gia tăng giá cả hàng hóa và suy giảm khả năng cung cấp các chức năng thiết yếu của hệ sinh thái như nước sạch, kiểm soát lũ lụt và đất đai màu mỡ, điều này đang làm gia tăng rủi ro cho con người.

Thích ứng với biến đổi khí hậu là các hoạt động nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại.

Điều 90 Luật Bảo vệ môi trường 2020

Phát triển đô thị vùng ngập lũ; ở các vùng ven biển trũng thấp hoặc ở các khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất lớn là những ví dụ về sự phát triển có thể làm giảm khả năng thích ứng. Khả năng thích ứng cũng có thể bị giảm khi các khu vực cây xanh trong thành phố bị biến thành khu vực xây dựng có đường xá và nhà cửa: nhiều khu vực xây dựng hơn làm giảm khả năng thấm hút nước mưa dư thừa hoặc làm mất đi khả năng lưu trữ nước tạm thời trong những trận mưa lớn. Sự gia tăng các tòa nhà cũng sẽ làm môi trường ấm hơn (tạo các đảo nhiệt tại các khu vực xây dựng) đồng thời thường dẫn đến sự gia tăng giao thông gây ra các vấn đề về sức khỏe và tăng thời gian di chuyển.

Tăng trưởng xanh cần kèm theo các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các vấn đề của nền kinh tế tăng trưởng cần được bao gồm việc giải quyết các vấn đề phát sinh hướng đến các giải pháp toàn diện hơn để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng trưởng xanh cần giải quyết những vấn đề như vậy để tăng cường khả năng thích ứng của xã hội bất cứ trường hợp nào có thể. Các giải pháp này cần liên quan đến việc bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái; cải thiện quản lý nước; quy hoạch thành phố và cơ sở hạ tầng tốt hơn; hệ thống cảnh báo sớm; cũng như nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính để ngăn nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 2 độ C đã được thống nhất tại Paris năm 2015. Đối với bất kỳ sự phát triển mới nào, cần phân tích xem sự phát triển đó có khả năng làm tăng tính dễ bị tổn thương của một số nhóm người hay không và liệu có bất kỳ cơ hội nào để tăng cường khả năng thích ứng như một yếu tố trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, khả năng thích ứng không chỉ là chuẩn bị sẵn sàng cho biến đổi khí hậu. Khả năng thích ứng cũng đề cập đến an ninh lương thực, an ninh việc làm và các khía cạnh khác trong cuộc sống của người dân giúp tăng khả năng đối mặt với thách thức bất ngờ. Tăng trưởng toàn diện cũng có nghĩa là tăng trưởng mang lại sự mạnh mẽ bền vững cho từng hộ gia đình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *