loader

Phát triển carbon thấp là yếu tố then chốt trong tăng trưởng xanh, có nghĩa là một lộ trình phát triển giữ mức phát thải thấp trong khi vẫn mang lại tăng trưởng kinh tế.

Theo truyền thống, tăng trưởng kinh tế luôn dẫn đến tăng phát thải khí nhà kính (GHG). Thách thức là tách rời tăng trưởng kinh tế khỏi tăng trưởng phát thải (và khỏi sử dụng tài nguyên nói chung).

Một chiến lược phát triển phát thải thấp là cần thiết cho sự phát triển bền vững.

Copenhagen Accord 2009

Trong giai đoạn 2000-2014, Đan Mạch có mức tăng trưởng GDP là 8%, trong khi lượng khí thải CO2 giảm 30%. Trong cùng thời gian, Slovakia có mức tăng trưởng GDP là 75% trong khi giảm lượng khí thải với 22%. Khoảng 20 quốc gia khác cũng tách rời tăng trưởng GDP và tăng trưởng phát thải trong cùng thời kỳ. Sự tách rời xảy ra một phần thông qua sự chuyển đổi mạnh mẽ từ năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, kết hợp với việc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Lộ trình của phát triển carbon thấp.

Lộ trình phát triển carbon thấp liên quan đến việc tập trung mạnh vào năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và thực hành sử dụng đất phù hợp trong cả nông nghiệp và lâm nghiệp..

Bhutan, một quốc gia nhỏ ở dãy Himalaya không những phát triển carbon thấp mà còn bù phát thải cho thế gới, sự phát triển âm carbon! Hãy xem video bài nói chuyện của TED và tìm hiểu thêm về một quốc gia đã đặt phúc lợi và hạnh phúc lên trên tốc độ tăng trưởng GDP.

Tham khảo Low Emission Development Strategies (LEDS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *