loader

Tăng trưởng xanh có là một mô hình phát triển mới – hay chỉ là bình mới rượu cũ thôi? Hãy chia sẻ góc nhìn và quan điểm.

Tăng trưởng xanh, khái niệm này có khác hay đối lập với phát triển bền vững theo cách phát triển bền vững được ủy ban Brundtland định nghĩa vào năm 1987 dựa trên ba trụ cột chính của tính bền vững: Môi trường, Xã hội và Kinh tế bền vững?

Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Ủy ban Brundtland, 1987

Trong loạt bài viết tiếp theo của chủ đề này, câu trả lời sẽ được tự khám phá bởi người đọc. Trong đó, tăng trưởng xanh được coi là một công cụ hoặc một cách tiếp cận có thể giúp chúng ta đạt được Phát triển bền vững – cách diễn giải này phù hợp với “Tương lai chúng ta mong muốn” trong tài liệu Rio+20. Đó là một cách tiếp cận lý tưởng bao gồm tất cả ba trụ cột của tính bền vững, nhưng đồng thời cũng có thể dễ dàng tập trung vào tăng trưởng kinh tế. Với các công nghệ sạch hơn, tiết kiệm tài nguyên và ít carbon ta có thể đạt được sự bền vững trong khi lại tụt hậu về hòa nhập xã hội, trừ khi duy trì được sự tập trung mạnh mẽ vào trụ cột xã hội. Vì vậy, lý tưởng nhất là tăng trưởng xanh đang tạo điều kiện cho phát triển bền vững và tăng trưởng xanh phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng trưởng xanh toàn diện: con đường đến với Phát triển bền vững.

Khi dân số toàn cầu hướng tới 9 tỷ người vào năm 2050, các quyết định được đưa ra ngày hôm nay sẽ khiến các quốc gia phải tuân theo các mô hình tăng trưởng có thể bền vững hoặc không bền vững trong tương lai. Cần phải thận trọng để đảm bảo rằng các thành phố, đường sá, nhà máy và trang trại được thiết kế, quản lý và điều tiết một cách hiệu quả nhất có thể để sử dụng khôn ngoan các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời vẫn cần hỗ trợ tăng trưởng mạnh mẽ dành cho các nước đang phát triển.

Sự phát triển kinh tế trong hai thập kỷ tới không thể phản ánh hai thập kỷ trước: xóa đói giảm nghèo vẫn cấp bách nhưng tăng trưởng và công bằng có thể được theo đuổi mà không cần dựa vào các chính sách và hoạt động thực tiễn gây ô nhiễm không khí, nước và đất. Tăng trưởng xanh: Con đường dẫn tới phát triển bền vững chứng minh rằng tăng trưởng xanh là cần thiết, hiệu quả và hợp túi tiền. Tuy nhiên, thúc đẩy tăng trưởng mà không đảm bảo công bằng sẽ cản trở những nỗ lực giảm nghèo và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Các quốc gia phải đầu tư chiến lược và thay đổi chính sách có tầm nhìn xa để thừa nhận những hạn chế về tài nguyên thiên nhiên và cho phép những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới được hưởng lợi từ tăng trưởng hiệu quả, sạch và bền vững. Giống như các nguồn lực khác, tài nguyên thiên nhiên là có hạn và cần phải hạch toán, đầu tư và bảo trì để được khai thác và triển khai đúng cách. Bằng cách tối đa hóa lợi ích kết hợp và tránh bế tắc, bằng cách thúc đẩy các quyết định thông minh hơn trong các ngành và xã hội, đồng thời bằng cách phát triển các công cụ tài chính đổi mới cho đầu tư xanh, chúng ta có đủ khả năng để làm những việc chúng ta phải làm.

“World Bank. 2012. Inclusive Green Growth : The Pathway to Sustainable Development. Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6058 License: CC BY 3.0 IGO.”

Một vài động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008, biến đổi khí hậu, dân số gia tăng và tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm. Kỳ vọng hoặc hy vọng rằng xanh hóa tăng trưởng sẽ giúp chúng ta giải quyết một số vấn đề đó thông qua việc tạo ra việc làm mới trong các lĩnh vực xanh. Thông qua phát triển các công nghệ mới, mục tiêu giảm phát thải và tăng cường tái chế tài nguyên có thể đạt được trong khi vẫn có một nền kinh tế đang phát triển và duy trì một dân số ngày càng tăng. Đối với một số người, đó là một ý tưởng kinh doanh, nhưng nó cũng có thể được coi là một chiến lược sinh tồn – tăng trưởng chắc chắn cần phải xanh hơn (và thông minh hơn) để được bền vững. Thách thức là làm thế nào để xanh hơn và làm thế nào để đảm bảo rằng mọi người đều được hưởng lợi từ nó.

Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các định nghĩa và nhận thức về tăng trưởng xanh trong phần tiếp theo, nhưng để bắt đầu, vui lòng xem video dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *