loader

Bài viết này nhằm giới thiệu đến các đồng nghiệp một số tạp chí có quy trình xuất bản ngắn gọn.

Materials Research Express

Đây là Journal có quá trình review và publish khá nhanh với trung bình 14 ngày làm việc cho First decision. Là một tạp chí Open access nên tác giả cần trả chi phí xuất bản với giá USD 1125 (năm 2019-2020), tạp chí sẽ tăng phí xuất bản lên USD 1495 vào năm 2021. Tuy nhiên, Việt Nam được xếp vào hàng các nước đang phát triển nên sẽ được giảm 50% chi phí.

Tên tạp chí: Materials Research Express

Thời gian xuất bản trung bình: 14 ngày

Nhà xuất bản: IOP Publishing.

2018 Impact factor: 1.449

Trang chủ tạp chí: https://iopscience.iop.org/journal/2053-1591

MATERIALS RESEARCH EXPRESS
Publisher:
IOP PUBLISHING LTD, TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE
ISSN / eISSN:
2053-1591
Categories:
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | MATERIALS SCIENCE | APPLIED PHYSICS/CONDENSED MATTER/MATERIALS SCIENCE
Web of Science Core Collection:
Science Citation Index Expanded
Additional Web of Science Indexes:
Current Contents Physical, Chemical & Earth Sciences | Essential Science Indicators

Nanotechnology

Journal có thời gian trung bình cho First Decision là 6 ngày làm việc. Tạp chí xuất bản những công bố về vật lý cơ bản, hóa học, sinh học và công nghệ của các vật thể có kích thước nanomet. Tạp chí cung cấp miễn phí các bước để công bố nghiên cứu trên IOP Publishing.

Nếu tác giả đã được review kỹ lưỡng và chắc chắn về giá trị nội dung xuất bản thì đây là tạp chí đáng để lựa chọn.

Tên tạp chí: Nanotechnology

Thời gian xuất bản trung bình: 6 ngày

Nhà xuất bản: IOP Publishing.

2018 Impact factor: 3.399

Trang chủ tạp chí: https://iopscience.iop.org/journal/0957-4484

NANOTECHNOLOGY
Publisher:
IOP PUBLISHING LTD, TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE
ISSN / eISSN:
0957-4484 / 1361-6528
Categories:
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | PHYSICS, APPLIED | APPLIED PHYSICS/CONDENSED MATTER/MATERIALS SCIENCE | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | MATERIALS SCIENCE
Web of Science Core Collection:
Science Citation Index Expanded
Additional Web of Science Indexes:
Current Contents Engineering, Computing & Technology | Current Contents Physical, Chemical & Earth Sciences | Essential Science Indicators

ECS Journal of Solid State Science and Technology

JSS là một peer-reeviewed journal bao gồm các lĩnh vực cơ bản và ứng dụng của khoa học và công nghệ thể chất rắn, các khía cạnh thực nghiệm và lý thuyết của hóa học và vật lý của vật liệu và thiết bị.

Tên tạp chí: Nanotechnology

Thời gian xuất bản trung bình: 27 ngày

Nhà xuất bản: IOP Publishing.

2018 Impact factor: 1.795

Trang chủ tạp chí: https://iopscience.iop.org/journal/2162-8777

ECS JOURNAL OF SOLID STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY
Publisher:
ELECTROCHEMICAL SOC INC, 65 SOUTH MAIN STREET, PENNINGTON, USA, NJ, 08534
ISSN / eISSN:
2162-8769 / 2162-8777
Categories:
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | PHYSICS, APPLIED | SEMICONDUCTORS & SOLID STATE MATERIALS TECHNOLOGY | APPLIED PHYSICS/CONDENSED MATTER/MATERIALS SCIENCE | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING | PHYSICS
Web of Science Core Collection:
Science Citation Index Expanded
Additional Web of Science Indexes:
Current Contents Electronics & Telecommunications Collection | Current Contents Engineering, Computing & Technology | Current Contents Physical, Chemical & Earth Sciences | Essential Science Indicators

Ảnh đại diện được sử dụng từ https://www.sciencemag.org.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *