loader

Việc đọc các bài báo khoa học làm sao cho dễ dàng và áp dụng một cách hợp lý những thành tựu mà bài báo khoa học cung cấp là một kỹ năng nghiên cứu khá quan trọng. Để hiểu được ý nghĩa của các bài báo khoa học một cách đúng đắn nhất, nhiều nhà hoa học đã đưa ra lời khuyên. Các gợi ý này được tập hợp trong một bài luận trên sciencemag.

Mời xem nội dung chi tiết tại: http://dx.doi.org/10.1126/science.caredit.a1600047

Ảnh đại diện được sử dụng từ https://www.sciencemag.org.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *