loader

Giới thiệu

Chúng tôi là những người làm khoa học

Là nhóm những nhà khoa học đam mê nghiên cứu và tìm tòi sáng tạo, chúng tôi làm việc cùng nhau để tạo ra những sản phẩm khoa học cho xã hội. Với tập hợp những nhà khoa học từ nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước, chúng tôi luôn mong muốn làm việc cùng nhau sáng tạo giá trị xã hội.

Đội ngũ các nhà khoa học giàu kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hóa học, Vật liệu, Môi trường, Xúc tác, Vật lý chất rắn, Quang phổ, Vật liệu phát quang… chúng tôi luôn sẵn sàng cộng tác với các nhà khoa học trên toàn thế giới để giao lưu và trao đổi học thuật.

  • Giáo sư
  • Phó giáo sư
  • Tiến sĩ
  • Thạc sĩ
DỊCH VỤ

Khoa học

Chúng tôi thực hiện các yêu cầu cải tiến công nghệ, phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học thực hiện và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu của mình.

Phân tích và báo cáo

Thực hiện các phép phân tích và báo cáo theo yêu cầu

Chúng tôi chuyên nghiệp trong thực hiện các phép phân tích và báo cáo trong nghiên cứu Hóa học và Vật liệu

Kế hoạch nghiên cứu

Hướng dẫn lập kế hoạch và hỗ trợ nghiên cứu

Chúng tôi hướng dẫn các học viên cao học, nghiên cứu sinh lập các kế hoạch nghiên cứu và hỗ trợ thực hiện nghiên cứu.

Thực nghiệm

Tiến hành các thí nghiệm theo nhu cầu

Chúng tôi lập kế hoạch và tiến hành các thí nghiệm theo các yêu cầu cụ thể của dự án hoặc đề tài.

Xuất bản tạp chí

Hỗ trợ xuất bản tạp chí quốc tế và trong nước

Chúng tôi hỗ trợ các nghiên cứu viên trong việc chỉnh sửa và xuất bản bài báo tại các tạp chí trong nước và quốc tế.

NHÓM CỦA CHÚNG TÔI

Các nhà khoa học

Liên hệ

Gửi thông điệp